Hopp til innholdet
To foreldre i bakgrunnen, og et barn i forgrunnen. På uttrykkene ser det ut som de har det vanskelig.
Barn i sentrum for konflikt:

Når foreldre flytter hva hverandre

Det er alltid vanskelig når foreldre går fra hverandre. Det er en stor omveltning i livet til hele familien.

Om foreldrene står i direkte konflikt med hverandre er det vanskelig å komme frem til gode løsninger. Og selv foreldre som er gode venner ved bruddet, har mange praktiske ting som må på plass.

Hvordan skal man ta vare på barna, som ofte blir stående midt i alt sammen?

Alle foreldre som går fra hverandre må møte til mekling ved et familievernkontor eller hos en advokat som er godkjent som mekler. Tanken er at man skal få snakke om ting, og se om man kan bli enige. Man kan ha flere slike meklingssamtaler, og det er helt gratis.

Når det er et vanskelig brudd, det kan for eksempel ha vært vold under samlivet, så er det krevende å få til en god avtale. Da kan det være nødvendig med hjelp fra advokat tidlig i prosessen.

Blir man ikke enige på familievernkontoret, så blir man antakelig ikke enige uten hjelp fra mekler. Da kan det også være nødvendig med hjelp fra advokat for å finne en best løsning.

Alle som jobber med saker som handler om barn skal passe på at barnets beste står i sentrum. Det skal også advokater. I konflikter om barn er det beste (nesten alltid) å forsøke komme til en løsning, altså en avtale. Men når det ikke går, eller ikke vil være bra i akkurat denne saken, da må man få via en domstol for å få en avgjørelse.

Dersom man har inntekt under bestemte grenser, så har man krav på fri rettshjelp i saker om barn.