Hopp til innholdet
Illustrasjonsbilde. Industribygg i tegl ved Andelva skimtes uklart i bakgrunnen. Mørk gren med vanndråper i fremkant.

Ekte. Ærlig. Engasjert.

Priser og vilkår

Pris avtales for hvert enkelt oppdrag. Det vil avtales fastpris eller løpende timespris. Veiledende timespris til deg om du er forbruker vil variere ut fra type oppdrag, og være fra 2000,- til 2375,- inkl. MVA. Er du næringsdrivende er prisen fra 1800,- til 2000,- eks. MVA. Reisetid faktureres med 70% av ordinær timespris i tillegg til reisekostnad. Alt arbeid faktureres etterskuddsvis innen utgangen av hver måned, men det vil kunne kreves forskudd. Dette vil i så fall betales til klientkonto, og avregnes mot siste faktura eller betales tilbake i sin helhet om det da ikke er noe utestående.

Jeg vil alltid undersøke om du kan ha rett på fri rettshjelp eller krav på hel/delvis dekning gjennom dine forsikringer. Ved begge deler vil det normalt være en pålagt egenandel jeg må kreve inn.

Som medlem av Advokatforeningen bruker jeg deres standardvilkår. I tillegg er jeg som advokat forpliktet til å følge de advokatetiske reglene. Det vil si at om jeg tar på meg et oppdrag for deg, vil du få en oppdragsbekreftelse på e-post. Det er en bekreftelse fra meg på at jeg er forpliktet til å følge deg opp, med detaljerte vilkår for oppdraget. Der vil også avtalt pris og betalingsvilkår stå.

Du finner min personvernerklæring her.