Hopp til innholdet
En person i dress holder en kvinne på skulderen.
Hva gjør man med problemer som oppstår på jobb?

Konflikt, oppsigelse eller andre utfordringer på jobb

Det er mye som kan skje på jobb. Konflikter, trakassering, usaklig oppsigelse eller at man kanskje ikke får lønn eller feriepenger.

I noen situasjoner kan tillitsvalgt, verneombud eller andre hjelpe.

I noen situasjoner behøver man en advokat for å kunne få det man har krav på. Det er en jungel av informasjon og rettigheter å sette seg inn i. Noe som er ekstra krevende når man i tillegg har belastningen det er å være i konflikt, ikke få lønn eller plutselig stå uten jobb.

For en god oversikt over noen av de rettighetene man har, så har Arbeidstilsynet mye god informasjon på sine nettsider.

Kvinne ser på en kollega som snakker.

Lønnskrav

Det skjer at man plutselig ikke får utbetalt lønn, eller at man får for lite lønn. Det kan være en useriøs arbeidsgiver. Eller det kan være at arbeidsgiver har gått eller er på tur til å gå konkurs. I noen saker må man da gå via Forliksrådet eller en domstol for å få lønnen sin. I andre saker må man begjære konkurs, det gjør man til en domstol.

Det kan være trygt å ha en advokat til å hjelpe seg i disse sakene. Og uansett er det lurt å ta en kort uforpliktende prat med advokat. Det kan være korte tidsfrister for å få det man har krav på. Man må derfor være rask med å få juridisk hjelp.

Oppsigelse

Dersom man blir, eller kan ha blitt, usaklig oppsagt så har man normalt krav på fri rettshjelp. Det vil si at man kan få hjelp fra advokat under hele prosessen, dekket av det offentlige.

Det er viktig å kontakte advokat raskt. Det er korte tidsfrister i slike saker.