Hopp til innholdet
To personer tar hverandre i hendene. Vi ser kun hendene.
Hjelp med å skrive eller se gjennom et dokument?

Hjelp til å planlegge og å lage gode avtaler

Det er fryktelig mange situasjoner opp gjennom livet hvor man inngår avtaler i ulike former. Arbeidsavtale, kjøpekontrakt, husleieavtale, samboeravtale, sameieavtale, skifteavtale, avtale om felles barn og så videre. Også fremtidsfullmakter og testamenter er en form for avtaler.

Ofte lager man slike avtaler (eller, lar være) når alt er fryd og gammen, og alle er gode venner. Da er det ikke alltid lett å planlegge for ting som kan gå galt. For det er når noe går galt man behøver dokumentet.

Det kan også være man tenker at man behøver én ting, men så viser det seg at noe helt annet ville vært bedre.

Derfor er det viktig å få både råd og veiledning, og så hjelp til å gå gjennom eller skrive det dere behøver.

Et par som ser fornøyde ut tar i mot en nøkkel.

Testamente

For at et testamente skal være gyldig er det strenge krav i arveloven for at det skal være gyldig. Mange tenker at når de har snakket om noe i årevis, så vet alle hva de ønsker. Og så blir det ikke laget noe testamente. Det hjelper ikke den dagen personen faller bort; uten testamente er det opp til arvingene etter arveloven hva de gjør.

Man har mulighet for å si noe om hvem man ønsker skal være ansvarlig for begravelse eller bisettelse. Dette er det egne regler for, og man må lage et eget dokument for det.

Alene eller sammen?

Man kan kontakte advokat alene, som én part. Da skal advokaten fremme dine interesser, altså ta vare på deg. Eller man kan sammen kontakte advokat. Men da skal advokaten være nøytral, og utforme dokumentet ut fra deres felles ønsker.