Hopp til innholdet

Ekte. Ærlig. Engasjert.

Advokat med engasjement og fokus på praktiske løsninger:

Om min kompetanse og mine fagområder

Som en lokalt forankret advokat kan hjelpe til med det meste av små og store ting som dukker opp i løpet av et livsløp. Og du skal alltid være trygg på at bistanden du får holder et høyt faglig nivå.

Jeg har i det siste jobbet spesielt mye med:

  • Barnerett / foreldrekonflikter
  • Arbeidsrett
  • Utlendingsrett
  • Vold og vold i nære relasjoner
  • Strafferett, både som bistandsadvokat og forsvarer
  • Diskrimineringsrett
  • Lønnstyveri
  • Skifte etter ekteskap og samboerskap
  • Barnebortføring

Jeg kan også gjøre enkle ting som for eksempel å stemple dokumenter med «rett kopi». Jeg kan hente ut opplysninger fra det som tilsvarer Kartverket / grunnboken for eiendom i Spania. Det vil si heftelser, eierforhold og lignende knyttet til en eiendom. Jeg kan sette deg i kontakt med dyktige advokater i Spania som har erfaring med å jobbe med norske klienter som har eiendom, familie eller lignende i Spania.

Illustrasjon: Mann med skjegg, sort t-skjorte og tatovering på armen roper inn i megafon.
Advokat kommer av å advokere, som kommer fra det latinske advocare. Det var opprinnelig en tilkalt rådgiver, et talerør. Det er fortsatt ofte nødvendig å ha en advokat til å tale for seg, for å kunne få rett og å hevde sine rettigheter.

Jeg har faglig spesialisering innen barnerett, utlendingsrett, arbeidsrett og diskrimineringsrett. Det jeg har jobbet aller mest med er foreldretvister, og da spesielt de krevende barnesakene hvor det i tillegg til konflikt mellom foreldrene typisk er barnevern og/eller politi involvert, og hvor én eller begge foreldre har tilknytning til et annet land. Barnebortføring, lønnstyveri og menneskehandel er andre sakstyper jeg har jobbet med den siste tiden.

Noen av sakene jeg har hatt for retten:

I tillegg til norsk og engelsk, behersker jeg spansk og har derfor mange klienter som kommer fra Latin Amerika. Jeg har også hatt mange klienter med bakgrunn fra tidligere Øst-Europa, særlig Polen, og fra Filippinene.

Helfigurbilde av advokat Haldorsen med armene i kors, i advokatkappe, mot mørk bakgrunn.

Om Egal advokater og meg:

Egal betyr jevn; likevektig, rolig. Å egalisere er å gjøre lik, utjevne eller gjøre ens. Det er verdier jeg mener er viktig å ha med seg som advokat. Vi er som advokater forpliktet til å fremme rett og hindre urett. Samtidig er vårt oppdrag alltid å kjempe for våre klienters rettigheter. Skal vi klare det er det viktig med jevnbyrdighet, å ha respekt for de man møter på den andre siden, og å kunne opptre rolig uavhengig av situasjon.

Jeg har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har som advokat jobbet først på Hamar og så i Oslo. Ved siden av å være advokat har jeg siden 2018 vært daglig leder i Egalia senter mot diskriminering.

Opprinnelig var jeg grafiker, og har jobbet i reklamebyrå, Bladet Nordlys og VG. Det var ulike verv i Norsk Grafisk Forbund, Fellesforbundet og LO som gjorde at jeg skiftet karrierevei. Jeg så hvor viktig jussen var for å vurdere saker, og for å kunne nå frem. Derfor solgte jeg leilighet og sa opp en fast jobb, for å bli en noe eldre student i Oslo.

Som person har jeg alltid funnet praktiske løsninger på utfordringer jeg har sett, og så gjennomført. Det har vært alt fra å pusse opp bolig (hvor min spesialitet etterhvert har blitt flislegging) til å starte forening eller selskap. Som nyinnflytter til Eidsvoll i 2011 så jeg at det manglet sosiale møteplasser, og startet derfor den ideelle organisasjonen «Bli med» hvor jeg fikk med to andre ildsjeler. Etter jusstudiet startet jeg det ideelle selskapet Egalia senter mot diskriminering, som er et kompetansesenter for diskrimineringsrett.

Jeg kommer fra Alta i Finnmark, og bodde mange år i Tromsø, før jeg i 2010 ble «søring». Som ekte finnmarking har man beina godt plantet på jorda, og en måte å være direkte på, som jeg mener er to gode egenskaper å ha som advokat.